WTKF Generalforsamling 2020

Dagsorden for ordinær generalforsamling d. 04/09-2020_

1. Valg af dirigent & referent

Dirigent: Per Lund

Referent: Mathias B Pedersen / Henrik Egetoft Pedersen

Præsentation af ny mand:
Søren Brodt. Tilmeldt WTKF gennem Rune Bruun Mosbacher

2. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg

 1. Formandens beretning: Generalforsamlingen har været udskudt af flere gange grundet Corona. Derved har der også været sendt mange indkaldelser og aflysninger ud. Denne generalforsamling blev stablet på benene i forbindelse med Sjatfesten, hvorfor alle desværre ikke fik en invitation til arrangementet.
  1. Afholdte arrangementer siden sidst:
   • Online whisky smagning.
   • Tur til Skotland blev desværre aflyst.
   • Sjatfest samme dag som Generalforsamlingen d. 04/10-2020.
 2. Status for Ny tønde udvalg
  Der foreslås at se på en tønde fra Isle of Raasay Destillery som den/de næste tønder. Isle of Raasay ligger tæt på Isle of Sky, og virker ifølge Peter Diemer og Rune Mosbacher som et rigtig spændende sted ifm. køb af ny tønde.
  • Peter laver et oplæg på køb af tønde/r som vil blive sendt rundt til alle medlemmer. Der vil blive kigget på både en røget og en ikke-røget.
 3. Fremtid for nuværende tønder.
  • Tullibardine og Brucihladdich blev hjemtaget før tid grundet Brexit. Dog er der bred enighed om at vi for de resterende tønder skal bruge alle 10 år før vi kigger på hjemtagelse. Næste tønde der skal hjemtages er Glengoyne fra 2013.
  • Rune og Peter får en prøve hjem fra Ben Riach, som er fra 2013 når de får en smagsprøve senere på året. Der bliver sendt et forslag til fremtiden for denne rundt til alle andelshavere
 4. Hjemmeside: Hjemmesiden kunne godt bruge lidt mere opdatering. Mathias skal stå for dette. Kunne det være en ide at tilføje en kort beskrivelse af foreningen samt hvordan man kan blive medlem?
 5. Aktiviteter:
  1. Aflyst tur til Skotland:
   • Destillerier har tilbagebetalt alle penge.
   • Hoteller har ikke tilbagebetalt men har givet en voucher til brug næste år.
   • Flybilletter er blevet refunderet.
   • Forud-indbetalte penge kan refunderes til tilmeldte deltagere, dog ryger man så bagerst i køen til en evt. tur næste år. Såfremt der er nogen der ønsker penge refunderet skal de kontakte Poul Erik (pebit@mail.dk) med kontonr.
  2. Det er besluttet af den planlagte tur rykkes til næste år (2021). Der vil muligvis komme mindre justeringer, men dette vil blive kommunikeret fra turudvalget.
  3. Det er foreslået en lave en tur til destilleribesøg i Jylland / på Fyn i efteråret 2020. Muligvis en 1-dags tur. Såfremt dette bliver aktuelt vil det blive kommunikeret fra turudvalget.

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent – kassereren

 1. Regnskabet er godkendt.
 2. Kontingent fastholdes på 100 kr. også på trods af Corona.

4. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg (jf. § 3)

 1. Alle er genvalgt til bestyrelsen.
 2. Torsten er genvalgt som revisor.
 3. Jens Bonefeldt udgår af bestyrelsen Henrik Egetoft indtræder i stedet.
 4. Udvalg for planlægning af tur i 2021: Torben Erbs, Rune, Poul-Jacob, Aksel (Mathias supporterer med tidligere erfaringer)
 5. Udvalg for nuværende tønder samt køb af nye tønder fortsætter.

Der bedes indbetales kontingent for 2020 for dem der ikke har gjort det endnu. – Poul Erik sender besked til alle der ikke har betalt.

Beløb 100 kr.

Reg. Nr: 7450

Kontonummer 1518760.