WTKF – Generalforsamling 2019

Hej WTKF,

Hermed indkaldelse til generalforsamling – I bedes tilmelde jer
generelforsamlingen per mail til både kim@wtkf.dk og Poul Erik
pebit@mail.dk.

Deltager gebyret er 180 det inkluderer mad og whiskysmagning

Det finder som sædvanlig sted i Skærbækhus, Skolevej 1, 7000 Skærbæk den
21/3 2018 kl. 19 – Seneste tilmelding er 1. marts.

Deltager gebyret bedes indbetalt til foreningskonto  Reg. Nr: 7450
Kontonummer 1518760.

Dagsorden for ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent & referent
2. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg
– Status – Ny tønde udvalg (Peter Diemer, Rune Mosbacker, Henrik Egetoft Pedersen, Anna Lindefelt)
– Status – Hjemmeside – Mathias Badstue
– Status – Udvalg for fremtid af nuværende tønder (Peter Diemer, Jesper Asmussen, Per Lund, Thomas Kvarts)
– Status – Udvalg for aktiviteter i løbet af det kommende år (Poul-Jacob Vilhelmsen, Rune Mosbacker, Mathias Badstue Pedersen)
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent – kasseren
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være fremsendt til formanden senest en uge før general-forsamlingen).
5. Valg (jf. § 3)
– Poul Erik Pedersen, Johannes Clausen på valg til bestyrelse de modtager genvalg
– Torsten er på valg som revisor.
6.  Eventuelt
–  Forslag til nye arbejdsgrupper
– Ny arbejdsgruppe til wtkf tour 2020 – Shetlandsø, Nordskotland
– Ny arbejdsgruppe der ser på Brexit og afgift optimering?
–  Ny arbejdsgruppe for sociale aktiviteter 2019 (slatfest, Stauning, Fur, messe, OSV)
–  Ny tønde udvalg ?
– skal vi gøre en indsats for at få nye yngre medlemmer i WTKF?

mvh Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.