WTKF referat d. 30. marts 2017

 1. Valg af dirigent & referent.

Dirigent: Tobias Leth

Referent: Jesper N. Asmussen

 

 1. Formandens beretning:

Det kan med tilfredshed konstateres at alle vores whisky tønder er blevet et år ældre.

Vellykket tur til Skotland. Med besøg af forskellige destillerier og gode smagsoplevelser.

To tønder, røget og ikke-røget, fra Annandale i det skotske lavland.

Et bestyrelsesmøde afholdt hos Energinet

Holdsport afprøvet, men ikke den nødvendige opbakning. Poul Erik styrer fremadrettet.

 1. Fremlæggelse af regnskab

Poul Erik har oprettet Excel ark, for at styre foreningens regnskab fremadrettet. Status er at det 5.100 DKK på kontoen.

Kontingent forsættes på 100 DKK.

Nogen har betalt kontingent. Nogen har ikke. Kontingent søges anvendt på arrangementer.

 1. Indkomne forslag

4.1 Indkommen forslag om vedtægtsændring. Godkendt.

4.2. Oprettelse af arbejdsgruppe vedr. køb af ny tønde i Irland.

 • Peter Diemer,
 • Johannes Clausen
 • Poul-Jacob Vilhelmsen
 • Rune Mosbacker

4.3 Arrangere whisky tønde klapper foreningstur til Irland forår 2018.

 • Mathias Badstue
 • Jesper Skovmose

4.4 Opdatere hjemmeside

 • Mathias Badstue

4.5 Flaske udvalg

 • Per Lund
 • Peter Diemer
 • Jesper Asmussen
 • Thomas Kvarts
 1. Valg

Poul Erik genopstiller som kasserer. Poul Erik genvælges.

Frode genopstiller ikke. Johannes Clausen opstiller og vælges.

 1. Eventuelt

Spørgsmål omkring udlevering af ihændehaver beviser. Det er i proces.. Tobias Leth laver ihændehaver beviser for alle nuværende anpartshavere.

Forslag om underside på hjemmesiden omkring arrangementer. Rune følger op.