WTKF referat 14. april 2016

Generalforsamling i WTKF
Skærbæk 2016-04-14

Til stede
Torben Buchwald, Thorkild Juul, Frode Schack, Leif Søgaard, Freddy Sejer Østergaard, Peter Thyssen, Mathias Badstue Pedersen, Jesper Normann Asmussen, Villads Kirkegaard-Jensen, Kim Søgaard, Søren Jensen, Poul Erik Pedersen, Thomas Kvarts, Jesper Hye Skovmose, Stig Berendt Marstal, Hans Abildgaard, Per Lund, Torsten Lund.

Poul Erik bød velkommen.

0. Torsten valgt som dirigent

1. Godkendelse af vedtægter
Jens Bonefeld har udarbejdet forslag til vedtægter, som Kim gennemgår.

Følgende ændringer til vedtægter blev vedtaget:
Paragraf 7: Frist for indbetaling af kontingent ændres fra januar til april.
Paragraf 12:
a) Det præciseres at “foreningens midler” ændres til “foreningens midler (ikke andele)”.
b) “Ved opløsning skal der tages stilling til, hvordan tønderne skal forvaltes”

Med ovenstående ændringer vedtager generalforsamlingen vedtægterne.

Kim er ansvarlig for udarbejdelse (eller uddelegering) af medlems- og andelsbeviser ud fra eksisterende tøndeandele. Gode forslag til eksklusive beviser efterspørges.

2. Formandens beretning
Poul Erik gennemgår aktiviteterne:
Bestyrelsen har haft et enkelt møde.
Der arbejdes på en tur til Speyside, men forslaget i juni er nok for sent til at kunne gennemføres.
Muligheden for at købe nye tønder er undersøgt. Se punkt 6.

3. Fastlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
Der er p.t. ikke et egentlig regnskab. Der har været lidt småudgifter, som endnu ikke er bogført.
Kontingent fastsættes til 100 kr.
Bestyrelsen udarbejder budget for 2016 på førstkommende bestyrelsesmøde.

4. Indkomne forslag
Kim fremlægger forslag til indkøb af en 250 l tønde fra low land Annanendale https://www.annandaledistillery.com
Der er mest stemning for en røget tønde, men ved tilstrækkelig tilslutning kan vi evt. også købe en urøget. Prisen er ca. 8000 GBP/250 l inkl. opbevaring, forsikring, afgifter og tapning. Kim og Poul Erik udarbejder forslag.

5. Turen til Skotland
Poul Erik foreslår at udskyde turen til september, da hoteller i juni er ved at være udsolgt. Fly Hamborg-Edinburgh t/r koster ca. 1000 kr. Der er behov for 4 overnatninger afgang onsdag, hjem søndag. Første overnatning i Edinburgh; herefter køres 200 km op i Speyside-området med 2 overnatninger og besøg på et par destillerier. Lørdag transportovernatning nær Edinburgh, hvorefter vi flyver hjem søndag formiddag.
Overnatning koster ca. 1000 kr. Bil 500 kr. Ca. 2500 kr plus tant & fjas.
Der er stemning for følgende datoer 28.9-2.10.
Turudvalg: Poul Erik, Jesper, Matthias.

5. Valg til bestyrelse
Eksisterende bestyrelse: Frode, Poul Erik, Poul Jakob, Jens B og Kim. Alle er genvalgt for 2 år dog er Frode og Poul Erik på valg næste år.
Eksisterende revisor: Torsten. Torsten genvalgt

6. Eventuelt
Kim og Poul Erik har indkøbt pølsebord.
Tak for god ro og orden.