WTKF Generalforsamling – Referat d. 21/03-2019

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent & referent

Dirigent: Ole Bager

Referent: Mathias B Pedersen

Assisterende formand i forbindelse med formandens fravær: Poul-Jacob Vilhelmsen

2. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg

 1. Formålet med whisky foreningen: At fremme interessen for skotsk whisky
  Der er lavet en undersøgelse om at whisky er godt mod forkølelse samt mange andre ting:
  https://www.grinebibelen.dk/nyheder/forskernes-konklusion-mirakelkuren-for-at-undgaa-forkoelelse-i-aar-whisky/
  Gennemgang af foreningens fremragende tur til Islay 2018.
 2. Status for Ny tønde udvalg
  Der foreslås at se på Adelphi, som er en uafhængig aftapper. Har opstartet et nyt destilleri som kunne være meget spændende at se på.
  Der foreslås ydermere at se på en aldret tønde. Dette kan have visse fordele men koster selvfølgelig også mere.

  1. Højere pris
  2. Stor konkurrence
  3. Der vil skulle forudbetales, da man skal være hurtig for at slå til og det er mange penge at ligge ud.
  4. Det skal besluttes hvilken alder, pris, type osv. vi vil gå efter.
  5. Der er mulighed for at købe igennem en whisky broker.
 3. Fremtid for nuværende tønder (Der bliver fokuseret på Tullibardine, som er den første)
  1. Whiskyen blev smagt på sidste whiskytur til Islay. Den er lidt sprittet og en smule skarp i smagen.
  2. Peter Diemer har dog fundet ud af at den bliver betragtelig meget bedre af at stå op trække lidt luft.
  3. Whiskyen har en meget høj alkohol procent. Færdig procent vides selvfølgelig ikke endnu.
  4. Det er altid en mulighed at få den på et nyt fad. Dette kan dog være meget svært da vi ikke selv kan styre kvaliteten af fadet.
   Peter Diemer kontakter Tullibardine og får deres input til hvad de synes / hvad der kan lade sig gøre.
   Vender tilbage med anbefaling til andelshavere herefter.
 4. Aktiviteter:
  1. Det er blevet diskuteret om vi skal have flere aktiviteter i foreningen.
  2. Det er blevet aftalt at vi skal have 1-2 smagninger om året, gerne ligesom sidste gang i skærbæk ved Spejderhuset.
  3. Der oprettes en facebook side for foreningen. Dog skal alle aktiviteter ligges op på hjemmesiden, så dem der ikke har facebook stadig kan blive informeret.
 5. Status for hjemmesiden
  1. Mathias holder stadig hjemmesiden opdateret med medlemmer osv.
  2. Der er udfordringer med at hjemmesiden er overbelastet. Mathias har undersøgt dette og det skyldes spam. Der kigges på hvordan dette kan undgås.
  3. Peter Diemers whisky præsentation er lagt op på hjemmesiden og findes her: LINK

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent – kassereren

 1. Regnskabet er godkendt.
 2. Der er et indestående på 5.412,- DKK
 3. Der er for regnskabsåret et underskud på 97,- DKK.
 4. Det er foreslået af kasseren at sætte kontingentet op til 200,- kr.
  Dette er blevet nedstemt, men det er besluttet at det bliver taget op til næste generalforsamling.
  Der skal dog udsendes en notifikation til alle medlemmer, således at de har mulighed for at møde op til generalforsamlingen for at stemme om dette.

4. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg (jf. § 3)

 1. Alle er genvalgt til bestyrelsen.
 2. Torsten er genvalgt som revisor.
 3. Udvalg for planlægning af tur i 2020: Torben Erbs, Rune, Poul-Jacob, Aksel (Mathias supporterer med tidligere erfaringer)
 4. Der er oprettet en gruppe som skal se på Brexit: Tobias Leth og Peter Diemer.
 5. Udvalg for nuværende tønder samt køb af nye tønder fortsætter.

Der bedes indbetales kontingent for 2019.

Beløb 100 kr.

Reg. Nr: 7450

Kontonummer 1518760.