Generalforsamling 2024

Dagsorden for ordinær generalforsamling d. 04/04-2024

1. Valg af dirigent & referent

Dirigent: Per Lund

Referent: Mathias B Pedersen

Præsentation af nye medlemmer

Søren Matthiasen – Nyt medlem gennem Svigersøn. Tidligere medlem af Horsens Whisky Laug. Ny flyttet til skærbæk og søger nye græsgange. Meget erfaring med whisky samt afholdning af smagninger.
Troels Thorning: Søn af Peter Thorning samt kammerat med Mathias. Ikke så meget whisky erfaring, men meget interesseret i området.

2. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. Udvalg

Skidt start på sidste år 2023. Bøde på 500 fra Madkompagniet efter sidste års generalforsamling grundet dårlig rengøring af service. Der er derfor lavet en LL og i år er der brugt engangsservice i stedet..

Årlige danske Whiskytur blev aflyst sidste år. Ny tur forsøgt planlagt, dog uden held

Køb af Deerness tønde i maj sidste år

Sjatfesten var god og vældig festlig, formanden kunne dog desværre ikke deltage

Købte Linkwood tønde fra Speyside (35 andele)

Glengoyne er hjemtaget med stor succes. En rigtig Sherry bombe.

 • Fremtid for nuværende tønder:

PDI har smagt Craichelleachie sidste år. Ikke fantastisk. Nuværende 11 år. Nuværende Bourbon fad.
Skal vi lade den ligge længere på nuværende fad eller hælde på nyt fad.
PDI og Zeb træffer en beslutning og sender ud til beslutning blandt andelshavere for fremtid om tønden. Det er dog fast at den ikke skal hjem på nuværende tidspunkt,

 • Ny tønde

Nyt fad mere: Zeb og PDI har kig på et nyt fad fra andet whiskylaug som bliver udbudt i foreningen. Lang historie som er forsvundet i whisky tågerne, men den kommer fra Harevænget Whiskylaug i Kolding.
Noget med Tullibardine blandet med Peated Blatnock. 🙂

 • Hjemmeside

Der er ytret lidt utilfredshed med hjemmesidens forfatning og informationsniveau. Der er dog træffet beslutning om at hjemmesiden bliver brugt til opslag og status og ikke er et aktivt kommunikationsmedie.
Mathias skal prøve at overtale nyt medlem, Rasmus Neuman, som er Senior WebMasterChiefExpert, til at give siden en mindre overhaling.
Det er noteret at Deerness mangler på hjemmesiden. Mathias får den lagt ind.

 • Turudvalg

Der er lavet en glimrende præsentation af Rune og PJV. Denne vil blive lagt op på vores Facebook side.

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent – kassereren

 1. Regnskabet er godkendt efter længere brandtale fra Kasseren.
 2. Kontigent er hævet til 175,- kr.
 3. Det er aftalt at der fremadrettet kommer gebyr på fakturaer der bliver betalt for sent.

4. Indkomne forslag.

Ingen forslag

5. Valg (jf. § 3)

 1. Bestyrelsen:
  • Johannes, Henrik og Kim er genvalgt.
  • Bestyrelsen består stadig af følgende: Kim, Mathias, Johannes, Henrik og PJ.
 2. Revisor: Torsten er genvalgt som revisor (dog med stiltiende accept, da han ikke deltog.
 3. Ingen ændringer i udvalg.

6. Evt:

 1. John Arne Sørensen (JAS) er desværre afgået ved døden. JAS har tidligere deltaget aktivt i Generalforsamlinger med en aktiv indsats som Dirigent og har flere gange deltaget i ture til Skotland. JAS vil blive savnet i foreningen og Æret være hans minde.
 2. Mathias skal sikre at hele bestyrelsen har adgang til Dropbox.
 3. Alle fadbeviser skal samles hos Foreningen. Bestyrelsen sikrer dette