Generalforsamling 2021

Dagsorden for ordinær generalforsamling d. 08/10-2021

1. Valg af dirigent & referent

Dirigent: Per Lund

Referent: Mathias B Pedersen

Præsentation af nye medlemmer

Erik Bloch Nielsen – Nyt medlem gennem Mathias
Ron van den Thillart &
Roy Hoveijn – Medlemmer i længere tid med første gang til Generalforsamling
Jacob Schønberg – En del af Team Energinet
Jochen Mosbacher – Runes far

2. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. Udvalg

 1. Not much has happened due to Covid 19
 2. Læk på Arran tønde. Vi ved ikke hvilken og hvor meget der er forsvundet. De har puttet “resten” på et nyt fad
 3. Status for Ny tønde udvalg
  Isle of Raasay. Vi venter på svar samt pris.

Der bliver meldt ud så snart vi høre mere.

 1. Fremtid for nuværende tønder:

Ben Riach er nu 8 år gammel og er på vej hjem.

 1. Turudvalg:

Vi skal til Skotland Maj 2022.
8 frie pladser – Erik og Mathias vil gerne med – Skal sende email til Aksel.

Dansk tur:

Der arrangeres en en-dags tur på Fyn. Der sendes en forespørgsel rundt med datoer.

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent – kassereren

 1. Regnskabet er godkendt.
 2. Kontingent for 2021 udskydes til 2022.

4. Indkomne forslag.

Henrik Egetoft er kommet med forslag til ændring af vedtægterne:

 • Gebyr skal kunne ændres hvert år baseret på rekommendation fra bestyrelsen
 • Vedtægtsændringer er vedtaget

5. Valg (jf. § 3)

 1. Bestyrelsen:
  Mathias overtager Poul Eriks rolle I bestyrelse
  Johannes er genvalgt til bestyrelsen
 2. Revisor: Torsten er genvalgt som revisor
 3. Kasserer:
  Mathias overtager Poul Eriks rolle som kasserer. Der kigges på om en ny bankkonto skal oprettes. Ligeledes laves et betalingssystem til opkrævning af kontingent
 1. Udvalg for planlægning af tur i 2021: Torben Erbs, Rune, Poul-Jacob, Aksel (Mathias supporterer med tidligere erfaringer)
 2. Udvalg for nuværende tønder samt køb af nye tønder fortsætter.